لطفا کمی صبر کنید
 

شماره دانشجویی:

 

رمز ورود :
کد امنیتی :


چنانچه در زمان انتخاب واحد با پیغام "زمان انتخاب واحد شما فرا نرسیده است " مواجه شدید به این دلیل است که آموزش دانشکده بر اساس ورودی هر سال انتخاب واحد را محدود کرده است