لطفا کمی صبر کنید
 

شماره دانشجویی:

 

رمز ورود :
کد امنیتی :


پذیرفته شده محترم دانشگاه صنعتی سجاد
بدینوسیله قبولی شما در این دانشگاه را تبریک عرض می‌نمائیم. جهت دریافت شناسه یکتا (شماره دانشجویی) به منظور شروع فرآیند ثبت نام، دکمه ذیل را کلیک نمایید.